یوسف سیدی

برده داری یا قرارداد حرفه ای؟

برده داری یا قرارداد حرفه ای؟ یوسف سیدی ، چند ماه قبل با تراکتور قراردادی امضا کرده است. پس از آنکه این بازیکن انتظارات کادر فنی و هواداران را برآورده نکرد به... ادامه مطلب »