آنالیز فوتبال
آنالیز فوتبال
دوشنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۹

آنالیز فنی کاشیما آنتلرز – پرسپولیس؛ مربع های جادویی و ۴۴۲ اشتباه

سیستم
سیستم اشتباه

یک مربی باهوش، نسبت به آنچه که در اختیار دارد برای هر بازی و حتی هر لحظه هر بازی، استراتژی مخصوص را پیاده می کند. برانکو، از ابتدا سیستم اشتباهی را برای پرسپولیس پیاده کرد. ۴۴۲  خطی که در حمله به ۴۴۲  لوزی تبدیل می شد برابر ۴۴۲ کاشیما آنتلرز، که حتی در سخت ترین شرایط نیز به سانتر و بازی هوایی روی نیاورد، یک استراتژی اشتباه بود.

حضور دو مهاجم، برابر تیم هایی که در خط دفاعی روی به بازیسازی و یا بازی مستقیم می آورند قابل درک است.

دفاع بازیساز؛ اگر بازی سازی از خط دفاعی کاشیما، منجر به سانتر از جناحین یا بازی مستقیم می شد، حضور دو مهاجم پرسپولیس برای پرس خط دفاعی کاشیما و از کار انداختن ۴  مدافع خطی این تیم، الزامی به نظر می رسید.
اما کاشیما هرگز روی به این تاکتیک نیاورد.

دفاع بازیساز؛ چنانچه بازیسازی مدافعین آخر، صرفاً جهت حفظ توپ و تداوم مالکیت توپ برای حرکات ترکیبی روی زمین می بود، پرس خط دفاعی این تیم کاری بس بیهوده بود.
مدافعان با تجربه و سریع و هافبک دفاعی مقتدر این تیم، به راحتی این پرس را در هم می شکستند. پرسپولیس باید از ابتدا یک فوروارد را کم و یک بازیکن جنگنده را به خط هافبک خود اضافه می کرد.

اگر فوتبالی که بارسلونا ارائه می دهد صورت پیشرفته بازی کاشیما آنتلرز  باشد، تنها راه مقابله مطمئن برابر چنین شیوه ای، دفاع ۴۵۱  سهمی ست.
استفاده از سیستم دو فوروارده برابر تیم های با بازی مالکانه در خارج از خانه، اشتباه است.

پرس ناقص

عدم موفقیت پرس پرسپولیس در فیلم زیر با حضور هافبک دفاعی قدرتمند کاشیما به همراه ۳ بازیکن دیگر، مشهود است. این صحنه بارها در زمین کاشیما و پرسپولیس تکرار شد.

۴۵۱ دفاعی سهمی، ضد ۴۴۲ پاس کوتاه

پرسپولیس جهت اداره بازی باید از سیستم۴۵۱  استفاده می کرد تا شعاع وسیع تری از عرض زمین را پوشش دهد.

دوندگی بی امان تک فوروارد تیم (یکی از بین علیپور و منشأ) مقابل ۵ هافبک ِروی یک سهمی، سد محکمی برابر هافبک های کاشیما ایجاد می کرد. و تعویض دیگری در نیمه دوم، الزامی به نظر می رسید.

توپ گیری های کاشیما در زمین خودی و متمایل شدن سید جلال حسینی به کناره ها، نشان از عدم پوشش عرض زمین توسط هافبک های پرسپولیس بود.

اساس تاکتیک هجومی کاشیما، چهار ضلعی های کناری

کاشیما، در هجوم ها نیز با ترکیب ۴ نفره از کناره ها روی به بازی ترکیبی می آورد. این در حالی بود که دو مدافع مرکزی پرسپولیس جهت برتری نفری، هر بار از پست اصلی خود جدا و به کناره متراکم منتقل می شدند.

کل تاکتیک هجومی کاشیما بر حرکات ۳ یا ۴ نفره از کناره ها استوار بود. و بهترین تاکتیک جهت پوشش عرض و خنثی کردن این تاکتیک، دفاع لایه ای در زمین خودی با سیستم غالب ۴۵۱  بود.

در فیلم زیر خنثی شدن هجوم ۴ نفره کاشیما با دفاع سهمی مشهود است.

عدم سانتر

کاشیما به خوبی روی قدرت سرزنی خط دفاعی پرسپولیس واقف بود. از این جهت، حتی سانترها و ضربات ایستگاهی این تیم به قصد پاس ماقبل گل به کناره ها ارسال شد تا کاشیما همچنان، روی به تاکتیک حمله از جناحین به قصد پاس به عقب یا پاس نامنجر به سانتر، اصرار بورزد.

پوشش، تیم هجومی

یکی از بارزترین نکات قوت تیم ژاپنی، بازپس گیری سریع پس از لو دادن توپ بود. پوشش تیم هجومی از پشت سر، و باز پس گیری توپ در صحنه های مشابه، بارها تکرار شد.
این باعث تداوم حملات و در نتیجه امکان اشتباه خط دفاعی شکننده پرسپولیس را بالا برد.

فاصله بیش از حد ۲ فوروارد پرسپولیس با خط دفاعی خودی و عدم همکاری در امور دفاعی، و همچنین عدم رعایت اصل دفاع لایه به لایه، غالب ریباند ها در زمین پرسپولیس را تقدیم هافبک دفاعی کاشیما می کرد.

عدم همکاری دو فوروارد در دفاع و حتی پرس

حتی در همین سیستم ۴۴۲  نیز، دو فوروارد پرسپولیس که به منظور ضد حملات و پرس خط دفاعی کاشیما در زمین این تیم حضور داشتند. به وظایف خود به درستی عمل نمی کردند.
بازی سازی های مدافعان و هافبک های ژاپن از میانه میدان درست بین دو فووراد پرسپولیس، بدون تحت فشار قرار گرفتن و خلق یکی از جدی ترین موقعیت های کاشیما در نیمه اول نشان داد پرسپولیس، ۴۴۲  پرس را نیز به خوبی اجرا نکرده است.

تنها نکته مثبت تاکتیک پرسپولیس، پی ریزی ضد حملات خطرناک بود. اما در خانه حریفان قدرتمند، دفاع، شرط لازم ضد حملات است.

عدم استفاده از بزرگترین نقطه ضعف کاشیما

لو دادن های توپ های عرضی به هنگام تغییر جناح بازی، بزرگترین نقطه ضعف کاشیما آنتلرز بود که هرگز مورد استفاده پرسپولیس قرار نگرفت.

آشفتگی تاکتیک دفاعی پرسپولیس با سیستم اشتباه و جایگیری های عجیب بازیکنان و دوباره دور شدن یکی از مدافعان مرکزی، می توانست خیلی زود کاشیما را در نیمه اول به گل برساند.

این آزمایش بارها و بارها توسط بازیکنان ژاپن انجام شد و برانکو تنها نظاره گر تاکتیک تکراری همتای ژاپنی خود بود.

برانکو به هوای گل زدن در خانه حریف و تمام کردن کار در ژاپن، قمار بزرگی کرد و نتیجه آن ممکن است به قیمت از دست دادن قهرمانی تمیش تمام شود.

آبه ی آزاد!

آبه؛ بازیکن خلاق ژاپنی، هیچ یارگیر مستقیمی نداشت! او به تنهایی در میانه میدان جولان داد تا علیپور و منشأ صرفاً به امید از دست دادن توپ توسط مهاجمان ژاپنی در زمین کاشیما باقی بمانند.

دو گل پیاپی

اصرار به حرکات ترکیبی از کناره ها و عدم تشکیل لایه های دفاعی در تیم مدافع، با همان تک تاکتیک هجومی، تیم ژاپن را به گل نخست رساند.

گل آفساید کاشیما نیز تنها چند دقیقه بعد، روی همین نقطه ضعف پرسپولیس به ثمر رسید.

اشتباه دوباره

برانکو در ادامه کار، به جای حفظ نتیجه ۱-۰ ، قصد یک تعویض هجومی تر و البته اشتباه داشت.

گل دوم

گل دوم کاشیما آنتلرز نیز به علت عدم تأثیر دو فوروارد پرسپولیس در امور دفاعی و در نتیجه ریباند به نفع تیم ژاپنی به ثمر رسید. اشتباهی که ۷۰ دقیقه در سیستم اشتباه ۴۴۲  رخ داد تا ژاپنی ها با استمرار بر این نقطه ضعف به گل دوم نیز برسند.

هرچقدر که تیم برانکو در اجرای تاکتیک ضد حمله موفق بود، تمامی پلن های بازی را به همتای ژاپنی واگذار کرد. و این تیم ژاپن بود که تمام تاکتیک های خود را به پرسپولیس تحمیل کرد.

حتی تیم ژاپنی به جای زدن گل سوم و محتملاً خوردن گل اول، به مدارا و حفظ نتیجه عالی ۲-۰ روی آورد.

عدم مدیریت

پرسپولیس با از دست دادن نتیجه، روی به بازی خشونت آمیز آورد، گویی بازی برگشتی در کار نبود.

برانکو در این دقایق نیز از کنترل تیم خود عاجز بود. اخراج یک بازیکن و در آستانه اخراج قرار گرفتن بازیکن دیگر ماحصل مدیریت ضعیف برانکو بود.
چنین صحنه هایی در تیم ملی او نیز قبلاً به وقوع پیوسته بود.

بازی برگشت سخت تر

با توجه به سبک بازی تیم ژاپنی، بازی برگشت به مراتب سخت تر از بازی مرحله رفت برای پرسپولیس رقم خواهد خورد.

چرا که کاشیما تنها با ۴ بازیکن قادر  به باز کردن دروازه هر حریفی است.

تیم ژاپنی با علم بر قدرت فیزیک تیم ایرانی، هرگز به قصد ضربات سر، روی به بازی مستقیم و سانتر نیاورد. معدود سانتر های کاشیما آنتلرز نیز جهت استفاده از ریباند بود.

آماده بودن هافبک های تیم ژاپنی برای بازپس گیری توپ، گویای واقعیت این امر بود.

یک تفاوت بزرگ مراحل قبلی

پرسپولیس در هر سه بازی حذفی، یا در خانه حریف گل زده است و یا با حداقل اختلاف باخته است. و این برگ برنده تیم تهرانی در بازی برگشت بود.

اما مسأله مقابل ۲-۰ کاشیما بسیار متفاوت است. خصوصاً آنکه مصدوم های کاشیما نیز ممکن است به بازی برسند.

 

[تعداد: ۸    میانگین: ۴.۴/۵]
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
اطلاع رسانی کن
تراختور♥
مهمان
تراختور♥

تراختور در ابتدای فصل بعد باید چندتا بازی دوستانه با تیمهای شرق آسیا تیمهای کره و ژاپن برگزار کنه. تا انشالله تراختور به فینال آسیا رسید با شناخت و آمادگی قبلی غافل گیر نشه و با سبک بازی این تیمها آشنایی پیدا کنه. بلافاصله بعداز نیمه نهایی فینال برگزار میشه و بعد مواجه با تیمهای عربی باید بلافاصله رفت با تیمهایی بازی کرد که سبکشون متفاوت و این کاروسخت میکنه از هر لحاظ